Aktualitások

 

Kompetencia alapú oktatás

Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 3.1.4. - pályázat
Rumi Rajki István ÁMK Rum

A bemutató letölthető innen(powerpoint formátumban)


Mi a kompetencia?
Egyszerűen fogalmazva: képességek, készségek, amelyek hozzásegítenek, hogy az ismereteinket, tudásunkat alkalmazni tudjuk a mindennapokban, a folytonosan változó világban.

Mi a pályázat célja?
hogy hozzásegítse a diákokat az életen át tartó tanulás megalapozásához? a munkaerő-piac igényeihez való rugalmas alkalmazkodáshoz.

Mit kell tehát tennünk?
Ismereteket közvetítenünk. Képessé kell tennünk a diákokat a kapott ismeretek alkalmazására, gyakorlati hasznosítására.

Ki pályázott, mit nyertünk?
A pályázó Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása A pályázatban a 2 intézményegység vesz részt: - Játékvár Óvoda - Általános Iskola A ránk eső rész 22 millió Ft

Mit vállaltunk?
Már létező kompetencia alapú oktatócsomagok mellet újak bevezetése Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása Tantárgytömbösített oktatás Oktatási projektek készítése Témahét megtartása Modulszerű oktatás Új technikai eszközök használata a tanórák 50%-ában

Milyen kérdést vet ez fel?
Nem tanulja meg a gyerekem az iskolai tananyagot! Nem fog tudni felvételizni?!
TÉVEDÉS!!! Megtanulja, csak érdekesebben, több gyakorlaton, egyéni alkalmazáson keresztül. Esetleg számítógépes órák keretében, tanulói laptoppal, nem könyvvel tanulva.

Milyen kompetenciákat fejlesztünk oktatócsomaggal?
HEFOP
Szövegértés-szövegalkotás A, C
Idegen nyelvi (angol-német)
Matematikai
IKT
TÁMOP
Szövegértés B 5. o.
Szociális, környezeti, életvitel 1.o, 3. o, 7. o.
Angol 7. o.
Mit jelent a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása ?
Az 5. osztály nem tanul külön nyelvtant és irodalmat, hanem együtt tanulja ezeket a tárgyakat.

Mit jelent a tantárgytömbösített oktatás?
A tanulók háromhetes ciklusokban tanulnak. Egymást követő két napon 3+3 órájuk van természetismeretből, történelemből, idegen nyelvből, informatikából. Új módszerekkel dolgoznak. Így több lehetőségük van az elsajátítás mellett a gyakorlásra, alkalmazásra.

Milyen projektben vesznek részt a diákok?
Kreatív foglalkoztató- és megmozgató iskolai projekt Ezekből digitális anyagokat, fotókat, diagramokat, tablókat készítenek, bemutatják, amit megtanultak ezen keresztül.
Mi a témahét?
A diákok azon a héten ?Ember a természetben? cím alatt Erdei iskola keretében előadásokat hallgatnak, maguk is végeznek kutatómunkát, gyűjtésük eredményét bemutatják tanáruknak és társaiknak.

Mi a modulrendszerű oktatás?
A tananyagot téma szerint csoportosítva tanulják a diákok, nem passzív befogadóként, hanem tevékeny résztvevőként. Angol nyelvből a 7. osztályban

Milyen innovációkat tervezünk?
Tanulói laptoppal a kompetenciák fejlesztéséért .

S végül miféle új technikai eszközökről van szó?
Elsősorban a számítógépről. Intézményünk részt kíván venni a tanulói laptop pályázaton, ahol a diákok személyenként jutnak egy-egy számítógéphez. Ez nem a tulajdonuk, egyenlőre nem vihetik haza, de a tanórán használják, a tananyag jó részét így dolgozzák fel.
Ehhez nekünk is tanulnunk kell!
Szaktanácsadók segítenek. Tanfolyamokon veszünk részt. Jó gyakorlatokat veszünk át olyanoktól, akiknél már működik a rendszer. Amit megtanulunk, tovább kell adnunk, nyilvánossá kell tennünk. Új módszereket, tanítási-tanulási formákat kell megvalósítanunk.

Vége? A tanulásnak? Soha nincs?
Ehhez kérjük az Önök segítségét.