Aktualitások

 

IKT az oktatásban

Az új IKT iskolai alkalmazásának tanulságai, a tudományos kutatások eredményeinek tükrében:

A diákok jobban tanulnak az új IKT környezetben. A tanulás kevesebb idő alatt hoz azonos eredményt. A diákok nagyobb kedvvel dolgoznak (a motivációs szint átlagos emelkedése jellemző). A számítógéphez való viszony javul, ha tanulási segédeszközként használják. Segíti a tantárgyi integrációt (természettudományok, kultúrtörténet). A vizsgálatok szerint a számítógéppel segített tananyagok az alábbi esetekben a legsikeresebbek:Speciális tantervű, kis létszámú osztályok Tehetséggondozó programok ?Tutor? típusú ÚIKT tananyag A diáktársak egymást oktatják Csoportmunka Oktatócsomag Mesterfokú tanulás (mastery learning) Programozott oktatás. A diákok a legnagyobb fejlődést az írás-olvasásban érték el: szövegértésük sokat javult, fogalmazási készségük egyes műfajokban (tartalmi összefoglaló, elemző magyarázat) nagyot fejlődött. Az íráskészséghez kapcsolódó fontos eredmény, hogy a rossz szociális környezetből származó fiatalok legalább átlagos teljesítményt értek el minden tudásmérő tesztben. Így már eséllyel pályázhattak a továbbtanulásra. Az anyanyelv és irodalom tanárai egyre magabiztosabban éltek a diákokat írás-olvasásra ösztönző levelező és információkereső módszerekkel. A második tanévben sokkal jobbak voltak az eredmények, s azóta is évről évre érzékelhető a javulás. A számítógéppel segített tanulás jelenlegi ismereteink szerint a leghatékonyabb a nyelvi képességek fejlesztésében.

Az oktatási informatika és a pedagógiai innováció:

- Az IKT kiváló katalizátora a pedagógiai innovációnak, különösen, ha az internetes oktatási módszereket is alkalmazzuk.
- Az informatika bevezetésének köszönhetően az iskola oktatási környezete számottevően jobb lesz, a tantárgyak, szabadidős tevékenységek kínálata gazdagodik, a külső és belső kommunikáció jelentősen javul.
- Az informatikai kultúra elterjedése lehetőséget nyújt és egyben erős késztetést is jelent a pedagógiai innovációra, amely ? a képzési, továbbképzési feltételek biztosításával ? kitűnő eredményekhez vezet.

Előzmények:

- Minden pedagógusunk szerzett számítógépek használatával kapcsolatos képesítést, ismereteket.
- Az elnyert ESZA IKT pályázat 40 millió forintos támogatásának köszönhetően 2005. szeptemberétől a XXI. sz. modern oktatástechnikai eszközeinek arzenálja áll rendelkezésünkre.
- Innovatív, újra fogékony tantestületünk fokozottan törekszik a hatékonyabb pedagógiai módszerek alkalmazására.
- A munkánkat alapvetően meghatározó Pedagógiai Program, Helyi tanterv felülvizsgálata, módosítása, az IKT alkalmazása szellemében megtörtént.

Jövőkép körvonalazása:

Az új, interaktív média által segített oktatás új paradigmákat kíván. Ennek lépcsőfokai a következők:
- Az instrukciók és utasítások helyett konstrukció és felfedezés (felfedeztetés).
- Tanárközpontú oktatás helyett tanulóközpontú oktatás.
- A tananyag ?bebiflázása? helyett azt kell elsajátítani, hogyan tanuljunk, hogyan navigáljunk és hogyan szelektáljunk.
- Az iskolai tanulás helyett egész életen át tartó tanulás (life-long learning).
- A mindenki számára tervezett ?egyenoktatás? helyett egyéni, testre szabott képzés.
- Az oktatás kínszenvedés helyett szórakozás legyen.
- A tanár adó (információforrás) helyett segítő (facilitátor) legyen.
E tézisek valóra váltásának kulcsszereplője a TANÁR! Mégpedig nem a porosz szellemű, mindent tudó, mindenhez a legjobban értő tanár, hanem egy olyan új szellemű vezető, aki képes hozzásegíteni a tanulókat az aktív, önálló, de mégis közös ismeretszerzéshez, és folyamatos önképzéssel lépést tart az újdonságokkal, netán a saját tanulóival.

Törekvéseink körvonalazása:

- Az IKT használatot a pedagógiai programunk szerves részévé tettük. A leszűkített technikai szemlélet helyett azt a környezetet helyezzük előtérbe, ahol a tanulás, együttműködés, információszerzés és interakció történik.
- Nem a számítógépek divatos és felszínes használatának dominanciáját tervezzük. Olyan tevékenységeket részesítünk előnyben, melynek során fejlődik a diákok csoportmunkában való jártassága, a különböző vélemények elfogadásának készsége, a saját elképzelések logikus érveléssel történő alátámasztásának képessége.
- A technikára alapozott tanulási környezetben a diákok a számukra kihívást jelentő feladatok megoldása során - a hagyományos tankönyvi szövegeken kívül - bátran használjanak eredeti forrásokat és tudományos adatokat.
- A tanár szerepváltozása a diákokat intellektuális önállóságra nevelje, és ami a legfontosabb: a diákok tanuljanak meg önállóan tanulni.
- A leghatékonyabb módszert, az IKT és a hagyományos oktatás kombinációját kívánjuk alkalmazni.
- A tanulásra való felkészítés, a probléma felismerése, megvitatása hagyományos osztálytermi környezetben történik. A diákok útmutatást kapnak a digitális eszközök kezeléséhez. A tanár leginkább projekt jellegű, nyitott feladatokat ad. A diákok egyéni, páros vagy csoportos munkában dolgoznak, az önálló ismeretszerzést segítő, konstruktív IKT környezetben.
- A tanár, mint moderátor és mentor dolgozik az osztállyal. Az óra végén mindig sor kerül a munkák közös kiértékelésére és az összegző tanári zárszóra.
- A tananyagok új feladatokhoz való hozzáigazítása mellett az iskola technikai infrastruktúrájának további célirányos fejlesztése is elkerülhetetlen.