Aktualitások

 

TIOP-1.1.1/09

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához
Tanulói laptop program
Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.


TANULÓI LAPTOP PROGRAM Rumban

A tanulói laptop programhoz kapcsolódó pályázatommal elnyertük az igényelt 18 666 148 Ft összegű támogatást. Ez a projekt is 100 %-ban az Európai Uniós pályázat támogatásából valósulhatott meg. A többi 6 évfolyam összes tanulója is Classmate PC-t kapott (136 db), amelyet a tanórai keretek között, illetve tanórán kívüli tevékenységek során is használhat, így az országban elsőként alkalmazhattuk teljes tanulói lefedettséggel a tanulói laptop programot. A laptopok mellett a befogadáshoz szükséges tantermi hátteret is megteremtettük (korszerű felügyeleti rendszerek, egyéb szükséges digitális eszközök beszerzése). Az iskola minden tanári számítógépére új tanári felügyeleti szoftvert, valamint 5 éves szerverünk mellé az informatikai normatíva pályázatán elnyert 1 millió Ft-ból új második szervert is vásároltunk.

A projekt közvetlenül járult hozzá az IKT-val támogatott 1:1 (1 diák/1 számítógép) oktatási környezet kialakításához iskolánkban. Az IKT-val támogatott oktatási környezet kiterjesztésével az iskola minden tanulója rendelkezésére áll egy hordozható számítógép. Az 1:1 IKT-val támogatott környezet az IKT-val támogatott oktatás eszközrendszerének azon következő legújabb generációja, amelyben a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését. Továbbá hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetencia fejlesztő oktatás alkalmazása során. A konstrukció keretében megvalósított infrastruktúra fejlesztés elősegíti az elektronikus mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció fejlesztését.

Intézményünk elkötelezett híve annak, hogy korszerű eszközökkel és tartalommal neveljük ? oktassuk a gyermekeket. Nagy figyelmet fordítunk a társadalmi elvárások kielégítésére, az esélyegyenlőség biztosítására, a megfelelő képzési technikák bevezetésére, folyamatos aktualizálására.

Tanulói Laptop Rum

 

Kraft Béla László intézményvezető 

a projekt szakmai vezetője


A HEFOP 3.1.3 /B projekt keretében két osztály számára már beszereztünk összesen 45 tanulói laptopot a szükséges kiegészítőkkel, szoftverekkel mintegy 9 millió Ft értékben. A TÁMOP-3.1.4 projekt keretében további 6 évfolyamon vállaltuk a tanulói laptop program bevezetését. A TIOP-1.1.1/09 számú pályázati konstrukció közvetlen célja - az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciainak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében ? elnyerte nevelőtestületünk tetszését, s a pályázat benyújtása mellett döntöttünk.

A pályázaton elnyertük az igényelt 18 666 148 Ft összegű támogatást. A szerződés 2010.05.07-én lépett hatályba. Nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá a megvalósításhoz.  Az országban elsők között céloztuk meg azt, hogy iskolánk minden tanulója számára minden tanórán, sőt lehetőség szerint tanórán kívül is biztosítsunk - eredményesebb tanulásuk érdekében - egy-egy hordozható számítógépet.

A beszerzést közbeszerzéssel valósítottuk meg. A közbeszerzést a Magyar Közbeszerzési Alapítvány végezte INTEGRÁLT közbeszerzés keretében. A Magyar Közbeszerzési Alapítvány közbeszerzési, jogi és informatikai szakemberei megnyugtató módon biztosították a közbeszerzési eljárás eredményességét és zökkenőmentességét, az előkészítéstől, az eljárást lezáró szerződéskötésig. A sikeres közbeszerzést követően az Albacomp RI Rendszerintegrációs KFT-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9., adószám: 14464401-2-07) kötöttük meg a szállítási szerződést. A nyertes vállalkozó a szerződésben foglalt 60 napos szállítási határidőt (2010. december 4.) sajnos nem tudta tartani, de az eszközöket december 7-én és december 21- én két részletben végül hiánytalanul leszállította. A szerződésben vállalt képzés helyett a korrekt üzembe helyezés biztosításában egyeztünk meg, mert a képzést számunkra a NetSupport felügyeleti szoftvert szállító cég ingyenesen biztosította. Az üzembe helyezést a szállító csak január 31-ig vállalta, de végül január 5-én két szakemberük megkezdte, mi pedig a rendszergazdánk irányításával további egy hetes kemény munkával befejeztük. Január 17-től a rendszer minden osztályban üzemel, a tanulók tanárok végre birtokba vehették a várt eszközöket.

A 6 évfolyam tanulói ? már egy újabb generációs - Classmate PC-t kaptak, amelyet a tanórai keretek között, majd később ? igény és lehetőség szerint - az otthoni felkészülés során is használhatnak. Időközben laptopok számára a befogadáshoz szükséges tantermi hátteret is megteremtettük (felújított, bővített, korszerűsített iskola). Egyéb forrásból korszerű tanári felügyeleti rendszer licencet vásároltunk (NetSupport School) minden számítógéphez, egyéb szükséges digitális eszközöket szereztünk be). Oktatószoftvereink számát tovább gyarapítottuk. 5 éves szerverünk helyett az informatikai normatíva pályázatán elnyert 1 millió Ft-ból új szervert is vásároltunk.

Időközben eleget tettünk egyéb, a projekt megvalósításához kapcsolódó kötelezettségünknek is. A tájékoztatás érdekében augusztus 28-án az iskolaátadó ünnepséggel együtt ? kihasználva a nagyszámú érdeklődő jelenlétét - projekt-nyitó rendezvényt is tartottunk. Hende Csaba honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselőnk is megtekintette már meglévő tanulói laptopjainkat. A helyi, megyei sajtóban hosszabb tájékoztató, hír jelent meg a projekt megvalósításáról. C, és D-típusú hirdetőtáblát készíttettünk, s helyeztünk el a megvalósítás helyszínén. A projektzáró rendezvényt sebtében, december 20-án, a téli szünet előtti utolsó tanítási napon ? a Diák Karácsonnyal együtt ? annak ellenére megrendeztük, hogy még nem érkezett meg minden eszköz, s az üzembe helyezés is később valósult meg. Ennek oka a projekt befejezésének tervezett december 31-i határideje volt.
A projekt közvetlenül járul hozzá az IKT-val támogatott 1:1 (1 diák/1 számítógép) oktatási környezet kialakításához iskolánkban. Az IKT-val támogatott oktatási környezet kiterjesztésével minden tanuló rendelkezésére áll egy hordozható számítógép. Az 1:1 IKT-val támogatott környezet az IKT-val támogatott oktatás eszközrendszerének azon következő legújabb generációja, amelyben a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését. Továbbá hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetenciafejlesztő oktatás alkalmazása során. A konstrukció keretében megvalósított infrastruktúrafejlesztés elősegíti az elektronikus mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció fejlesztését.

 

Előző oldal: TIOP-1.2.3/09/01  Következő oldal: HEFOP - 3.1.3/B