ESZA - IKT Pályázat

Az ESZA (Európai Szociális Alap) IKT (informatikai és kommunikációs technológia) pályázat az első elnyert EU-s pályázatunk, amely során épület felújítás, korszerűsítés, valamint IKT eszközfejlesztés valósult meg (2005.)

2005-ben az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Kht. Információs technológia az általános iskolákban (a ?21. század iskolája? programcsomag keretében) című pályázata ?Oktatási épületek felújítása, rekonstrukciója, bővítése, valamint Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) berendezések és eszközök beszerzése? alprogramjára adtam be sikeres pályázatot ?Információs és kommunikációs technológia oktatási célú alkalmazása Rumban a jobb életminőség elérése érdekében? címmel. Ennek köszönhetően 157 897 euró (40 000 000Ft) elnyert támogatás és 17 869 euró (4 millió Ft) önrész segítségével a XXI. század elvárásainak megfelelő szintre tudtuk fejleszteni az oktatás tárgyi feltételeit iskolánkban. Az IKT oktatási célú alkalmazásának bevezetését, a korszerű, jó minőségű általános iskolai oktatáshoz való hozzáférést biztosítva tanulóink számára. Az IKT eszközök, berendezések használatát pedagógiai és művelődési programunkba iktattuk. Saját erőből folyamatosan ECDL tanfolyamokkal készítettük fel nevelőtestületünk minden tagját az IKT oktatási célú, eredményes használatára. Egyik osztálytermünket minden igényt kielégítő, korszerű oktatási és számítástechnika laborrá alakítottuk. A nyelvi labort 12 számítógéppel multimédiás nyelvi laborrá, az iskolai könyvtárunkat pedig médiatárrá fejlesztettük, igyekeztünk beszerezni a forgalomban lévő legjobb oktatószoftvereket a különböző műveltségterületek számítógéppel segített oktatásához. Egy nagy teljesítményű Multimédia-munkaállomást szereztünk be az interaktív tananyagok készítéséhez és az iskola életét egyéb módon segítő tevékenységekhez. Olyan hordozható, mobil eszközöket vásároltunk, amelyek a pedagógiai munkát szolgálják a tanórán és azon kívül is. Meglévő, az oktatás-nevelés területén már bevált, sikerrel alkalmazott, a jogszabályoknak megfelelő e-tanulási tananyagok, egyéb, az oktatást segítő elektronikus szótárak, lexikonok felhasználási jogát és adathordozóját vásároltuk meg. A strukturált kábelezés teljes kiépítését végeztettük el ? annak járulékos, az épület állagát befolyásoló, érintő vonzataival (vakolatjavítás, festés). Komplex gyengeáramú rendszert alakítottunk ki az infrastruktúra védelmére: vagyonvédelmi rendszer, tűzjelző rendszer, kábelezéssel.

Az Európai Szociális Alap IKT pályázati kiírására benyújtott sikeres pályázattal a 40 millió Ft elnyert támogatásnak köszönhetően 2005. szeptemberétől a XXI. sz. modern oktatástechnikai eszközeinek arzenálja áll rendelkezésünkre.

IKT pályázat támogatásából megvalósított beruházás, beszerzések:

A két iskolaépület felújítása (a költségek 60%-ából); IKT fejlesztés (a költségek 40%-ából): Multifunkciós oktatási labor; Multimédiás nyelvi labor; Mobil IKT eszközök; 309 féle oktatószoftver; Strukturált hálózat kiépítése; Vagyon- és tűzvédelmi rendszer.

Kraft Béla László

intézményvezető, projektmenedzser