Támop-3.1.7-11/2-2011-0206

Referencia-intézményi szolgáltatásokra vonatkozó tartalmak

 

A ,,Felkészülés az együttműködések és partnerkapcsolatok hatékony kialakítására és fejlesztésére" című projektünk legfontosabb célkitűzése volt, hogy referencia-intézményként folyamatosan és differenciált kínálattal tudjuk szolgáltatni a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közreműködjünk az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.

Intézményünk, a Rumi Rajki István Általános Iskola 2012.07.01-től kezdte meg, s 2013. 01.31-én befejezte a projekt fizikai végrehajtását. A TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0206 azonosító számú pályázatunkban képzési szolgáltatásokra, tanácsadói támogatások igénybevételére, eszközbeszerzésre, a projekt megvalósítók szakmai tevékenységére, egyéb költségekre elnyert támogatási forrás nagysága 3 millió forint volt, melyet a tervek szerint használtunk fel.

Kidolgozott jó gyakorlatunkat felkínáljuk a velünk együttműködő intézményeknek. Ehhez a pedagógusok felkészítését - amely 14 pedagógus bevonásával történt - a továbbképzések, és felkészítések segítségével sikeresen biztosítottuk.

A projekt megvalósítása 8 hónapos időtartamú volt, sikeresen lezárult. Ebben az időszakban a szükséges infrastruktúrán kívül teljes mértékben kiépült a személyi feltételrendszer is a működtetéshez. Együttműködési megállapodások születtek intézményekkel, szakmai szolgáltatókkal. Az együttműködések - reményeink szerint - biztosítják a folyamatos fejlesztést is és állandó innovációra késztetik nemcsak a projektmegvalósítókat, hanem a testület minden tagját.

Az intézmény a pályázat megvalósulása után saját forrásait felhasználva működteti tovább a referencia intézményi szolgáltatást, illetve a referencia intézményi feladatellátáshoz szorosan kapcsolódó szakmai, pedagógiai szolgáltatásaiból juthat kiegészítő forrásokhoz.

További célunk, hogy együttműködési lehetőséget biztosítsunk a kistérség és a régió intézményeinek, amelyek ellátásához adatbázisok kiépítése történik. A hálózathoz való csatlakozással a további szakmai fejlesztések hátterét tudjuk biztosítani a résztvevő intézmények számára.

Referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező iskolánk intézményi fejlesztési tervünk alapján folytatta a felkészülést nevelési-oktatási jó gyakorlatunk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére. A vállalt képzések, felkészítések, s a szaktanácsadói támogató szolgáltatások már az előző beszámolási időszakban lezajlottak. A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához tervezett fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket is sikeresen megvalósítottuk. Az intézmény belső szakmai közreműködői folyamatosan végezték fejlesztési tevékenységüket, s a jelen beszámolási időszak végére befejezték ez irányú tevékenységüket. A fotódokumentáció elkészült, a Térképtár feltöltése még folyamatban van, bővíteni szeretnénk. A vállalt indikátorokat hiánytalanul teljesítettük. A beszerzések megvalósultak, minden kifizetés megtörtént.

 

Kidolgozott jó gyakorlatunkat felkínáljuk a velünk együttműködő intézményeknek:

Kompetencia fejlesztés IKT eszközök oktatási célú alkalmazásával

"Játék és varázslat" (drámajátékok a kompetenciafejlesztés szolgálatában)

 

Rumi Rajki István Általános Iskola

A saját innováció címe

Az intézmény neve

Régió

Intézmény típus

Tematika

"Májusi Jeles Napok" - 3 hetet meghaladó kreatív foglalkoztató és megmozgató iskolai projekt

Rumi Rajki István Általános Iskola

Nyugat-dunántúli

- általános iskola

- Tanulásszervezési eljárások
- Oktatási-nevelési módszerek

Ember a természetben

Rumi Rajki István Általános Iskola

Nyugat-dunántúli

- általános iskola

- Tanulásszervezési eljárások
- Oktatási-nevelési módszerek
- Tananyagfejlesztés
- Egyéb: Témahét

Tanulói laptoppal a kompetenciák fejlesztéséért

Rumi Rajki István Általános Iskola

Nyugat-dunántúli

- általános iskola

- Tanulásszervezési eljárások
- Tananyagfejlesztés

Előző oldal: Erdélyi kirándulás 2019  Következő oldal: Aktualitások