Aktualitások

 

Soprtfejlesztési program

Feltöltés alatt...


A pályázó Rumi Diák Sportegyesület sportfejlesztési programja

 

A Rumi DSE immár 12. éve meghatározó szerepet tölt be a Rumi Rajki István ÁMK ma már 18 településről érkező diákjainak egészségnevelésében, különösen a labdarúgó utánpótlás programok megvalósításában. Jelenleg az U7, U9, U11, U13 korosztályú csapataink szerepelnek a Bozsik programban, a Diákolimpián, s egyéb iskolai labdarúgó tornákon. Az óvodások és az iskolások között is van korcsoportunk, ahol 2 csapatnyi gyermek jár rendszeresen labdarúgó edzéseinkre. A labdarúgó csapatainkkal az UEFA "B" licence képzettséggel is rendelkező testnevelő tanár foglalkozik. Az elkövetkező időszakban tovább szeretnénk növelni a játékengedéllyel is rendelkező igazolt labdarúgók számát. Leány labdarúgókat is kívánunk foglalkoztatni. Valamennyi korosztállyal részt veszünk az iskolai Bozsik programban. Nevezünk csapatainkkal a Diákolimpia küzdelmeibe, a környékben meghirdetett labdarúgó tornákra. Tovább kívánjuk javítani az edzéslátogatottságot, s az edzésmunka színvonalát. Szoros kapcsolatot tartunk a Rum Községi Sportclub labdarúgó szakosztályával. A RUMI DSE SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A program céljainak a MLSZ fejlesztési stratégiájában szereplő célokkal összhangban készült. A DSE elsődleges célja tömegbázisának nagymértékű szélesítése, az igazolt játékosok számának növelése. A ?tömegesítés? programjának valamennyi utánpótlás korosztályban és szegmensben (fiúk, lányok, hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők) eredményre kell vezetnie. A társasági adótámogatás eszközrendszerén keresztül kívánunk forrást bevonni a fenti cél eléréséhez. Együttműködési megállapodást kötünk a fent említett cél érdekében az önkormányzattal és a Rumi Rajki István ÁMK-val. Az együttműködés kiterjed a létesítmény-fejlesztés, a szakember foglalkoztatás és az utánpótlás-nevelés területére, a labdarúgás fejlődését a megfogalmazott sportágfejlesztési koncepció mentén segíti. Az önkormányzat sportkoncepciójához és sporttal kapcsolatos helyi rendeletéhez javasoljuk, hogy kitüntetett szerepet kapjon az utánpótlás-nevelés, a ?grassroots? jellegű szabadidős labdarúgás támogatása. A sportkoncepció megfogalmazásával és hosszú távú végrehajtásával, működtetésével a kialakult együttműködések ? reményeink szerint - hozzájárulnak helyi szinten a lakosság egészségügyi állapotának javításához, az egészséges életmód kialakításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, az esélyegyenlőség biztosításához. A futballt szerető tömegbázis kiszélesítéséhez a következő intézkedéseket tesszük egyesületi szinten a 20 település tanulóit érintő sportágfejlesztési koncepció mentén:

? mindennapos iskolai testnevelés bevezetését szorgalmazzuk a helyi iskolában, benne labdarúgó szakórákkal, szaktanárokkal

? iskolai (óvodai) csapatok, rendezvények szervezése a tanórán kívüli időben

? utánpótlás korosztályos csapatok szervezése, versenyeztetése

? a lányok bevonása a játékba intézményi és egyesületi színtéren egyaránt

? a szülők és önkéntesek bevonása a szervezésbe

? a sportági létesítményfejlesztés területén iskolai focipályák felújítása

? az egyéb grassroots területek (pl. futsal, kispályás szabadidős labdarúgás) népszerűsítése és rendezvényeik szervezése helyi szinten.

A DSE integráló szerepet kíván betölteni a régióban, folyamatos szakmai kapcsolatot tart a környékbeli egyesületekkel, iskolákkal, óvodákkal, összegyűjti a tehetséges játékosokat a körzetből, szervezi a gyerekek képzését, valamint keresi az önerő és a hosszú távú fenntarthatóság helyi lehetőségeit. A grassroots területeken is partneri viszonyt alakít ki a különböző civil szervezetekkel és önkormányzatokkal. A tömegbázis növeléséhez kapcsolódó eszközök különösen: a) Az utánpótlás-nevelésre fordított források megemelése, a nevelés színvonalának emelése, a labdarúgáshoz való ?hozzáférés? olcsóbbá tétele a gyerek (és így a szülők) számára; b) Infrastruktúra fejlesztés és a működési feltételrendszer javítása (kapacitásnövelés, funkció-bővítés, sportcélú tárgyi-eszköz beszerzés); c) Szakemberek (edzők) megtartása, toborzása, továbbképzésük támogatása; d) A labdarúgás népszerűsítése, programok szervezése, az érdekeltek lehető legszélesebb körének a bevonásával, aktivizálásával (önkormányzatok, oktatási intézmények, szülők, társadalmi szervezetek); e) Átlátható, fenntartható, hatékony működés és gazdálkodás A tevékenységünket az országos hatáskörű MLSZ programokkal (Bozsik-program, Grassroots program, Képzési programok), összhangban szervezzük. Sportfejlesztési programunkban a saját erősségeinkre és adottságainkra alapozva, a településen, a térségben működő önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, sportszervezetekkel egyeztetve, az elvárások és lehetőségek reális felmérésén keresztül állítjuk össze elképzeléseinket. EREDMÉNYSZEMLÉLET A fejlesztési programban figyelembe vesszük a fokozatosságot, a DSE adottságait és bázisadatait, a program fenntarthatóságát és azt, hogy az igényelt forrás a fejlesztési programban vállalt ?növekedési? célokkal, elvárt eredményekkel arányos legyen. A forrásfelhasználás elsőszámú eredménymutatója egyesületünknél a regisztrált játékosok számának növekedése, ezért erre kiemelt figyelmet fordítunk. A regisztrált játékosok számának a növelését tűzzük ki célul. Minden lehetségest megteszünk annak érdekében, hogy a bázisévi bevételeink megmaradjanak, mert így a társasági adótámogatásból származó bevételek pluszforrásként jelennek meg és ténylegesen megteremtik a fejlesztések pénzügyi hátterét. A tömegbázis szélesítésének, a regisztrált játékosok számának növeléséhez az alábbi célokat fogalmazza meg: ? a jelenleg érvényes játékos szám évi 10% pontos növekedését tűzzük ki célul; A DSE működési bázisa a Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája és Játékvár Óvodája, mely a környék 20 településéről érkező gyermekeket nevel, oktat.

 

3. Az egyes projektekre igényelt támogatások jogcímenkénti összege

Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj

Önrész

Tevékenységek megvalósításához szükséges ráfordítás

Sportfejlesztési program teljes értéke

34Személyi jellegű ráfordítások összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

35Tárgyi eszköz beruházás, felújítás összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása összesen:

1 977 800 Ft

0 Ft

219 756 Ft

2 177 778 Ft

2 197 556 Ft

3Általános képzéssel összefüggő feladatok támogatása összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3Szakképzéssel összefüggő feladatok támogatása összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Összesen:

1 977 800 F

0 Ft

219 756 Ft

2 177 778 Ft

2 197 556 Ft

 

Előző oldal: Dokumentumok  Következő oldal: Dokumentumok