Aktualitások

 

HEFOP - 3.1.3

Kompetencia alapú oktatás

Az elnyert HEFOP pályázati támogatás felhasználása:

A 2005. októberében a HEFOP 3.1.3 programra az általam megírt és benyújtott pályázatommal, iskolánk elnyerte a közel 18 millió forintos támogatást a ?Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra? c. projekt megvalósítására.

A HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0143/1.0 kódszámú pályázati projekt címe: Az egész életen át tartó tanulás megalapozása a Rumi Rajki István ÁMK-ban a kompetencia alapú nevelés oktatás és a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének alkalmazásával.

Megvalósult:

10 pedagógus 120 órás képzése a kompetencia alapú oktatás megvalósításához az alábbiak szerint: SuliNet Digitális Tudásbázis alkalmazása, Kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása, Módszertani képzések a leghatékonyabb konstruktív pedagógiai eljárások alkalmazása érdekében: kooperatív technikák, differenciálás heterogén csoportban, tevékenykedtető eljárások, projekt pedagógia, epochális oktatás, interkulturális nevelés, szövegértés fejlesztés, stb., az intézményvezető - projektmenedzsment szervezetfejlesztő, projekt-irányítási tematika szerint szervezett képzésen való részvétele.

A megszerzett új eljárások, pedagógiai eszközrendszer adaptálása, alkalmazása, a saját pedagógiai programba történő beillesztése és intézményen belüli elterjesztése két kötelezően vállalt (szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai) és két szabadon választott kompetencia területen (IKT, idegen nyelv).

Minden, a képzésbe vont pedagógus számára kötelező volt a vállalt kompetencia-területhez illeszkedő fejlesztési téma kidolgozása (pl. projekt-terv, tananyagfejlesztés, tanári segédlet, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó iskolán kívüli tevékenység) és gyakorlati megvalósítása. Négy tanulócsoportban alkalmaztuk a programcsomagokat (Programcsomagok: az 1., 2., 5., 7. évfolyam számára a kötelező és a választott kompetenciaterületekhez) és az új módszereket felmenő rendszerben. 3 db projektorból, interaktív táblából, notebookból álló egységes készlet, 2 db mobil prezentációs eszközből, hordozható mobil interaktív táblából, projektorból, hordozható számítógépből álló egységes készlet, 3 db hordozható számítógép beszerzése is segítette a megvalósítást.

A kompetencia alapú oktatás várható hatása:

Sikeres pályázatunkkal tanulóink számára egy újszerű iskolai környezetet alakíthattunk, ki, ahol a tanulási kedv fennmaradhat, jókedvvel, érdekes, hatékony módszerekkel, modern eszközökkel sajátíthatják el az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges alapkészségeket, képességeket.

Kraft Béla László intézményvezető, projektmenedzser

PROJEKT ZÁRÓ jelentés

Előző oldal: NYDOP - 5.3.1  Következő oldal: ESZA - IKT Pályázat