Könyvtár

A könyvtár tudástár, mely kaput nyit a különféle információk megszerzéséhez, a kor technológiai szintjén.  Az iskolai könyvtár, mely minden tanulónak-pedagógusnak egyaránt nyitott, a tanulás-tanítás számára biztosít színteret .
?A könyvtárak oktatási tevékenységének középpontjában az olvasás fejlesztése és a digitális kompetenciák, az információs műveltség átadása áll. Az információs műveltség révén az egyén képes lesz a hatékony és eredményes információszerzésre, a források értékelésére, továbbá a pontos és kreatív információhasználatra,- kommunikációra.? (Csík Tibor, 2012)
Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres ellátásához folyamatosan várja az osztályokat, tanulócsoportokat.