Az EGÉSZSÉG-HÓNAP RENDEZVÉNYEI AZ ISKOLÁBAN

2014. november 14. és 2014. december 1. között az egészségnevelés jegyében zajlottak programok az iskolában.
A legkülönfélébb rendezvényeken az egészséges életmód szinte valamennyi összetevője terítékre került. A helyes táplálkozás, az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre, a családi és kortárskapcsolatok, a környezet védelme mellett az aktív életmód, a sport, a személyes higiénia az elsősegély-nyújtás alapismeretei, de a szexuális fejlődés és a baleset-megelőzés is szerepet kapott. Minden osztály, sőt még a szülők is bekapcsolódhattak az egyes tevékenységekbe.
2014. november 14-én Horváth Ildikó védőnő 6. osztályos tanulóknak "A dohányzás veszélyeiről", a 7. osztályos tanulóknak "Az alkoholfogyasztás veszélyeiről" tartott előadást.
Molnár László tanár úr vezetésével éjszakai gyalogtúrán vettek részt az 5-8. osztály legbátrabb és legkitartóbb tanulói.
A 8. osztályosok Családi életre nevelés előadássorozat részesei lehettek.
2014. november 19-étől több osztály tanulói az egészséges testmozgás jegyében gyűjtötték az őszi faleveleket az iskolaudvaron, s vették ki részüket az Őszi munkákból.
2014. november 21 Szombathely város által kezdeményezett és támogatott Újraélesztési gyakorlat, bemutató zajlott, melyet a Mentőállomás szakemberei irányítottak Minden felső tagozatos tanuló részt vett, s tanúsítványt is kapott az Életmentő oktatásról.
A közlekedésbiztonságé volt a főszerep a "Kerékpárral biztonságosan" programon, ahol a tanulók az iskolaudvaron Kerékpáros akadálypálya leküzdésével kerékpározási készségeikről, a tantermekben pedig KRESZ-teszt kitöltésével közlekedési ismereteikről adtak tanúbizonyságot.
2014. november 24-én az 5-8. osztályos tanulók szülei számára tartott mindannyiunkat elgondolkodtató Drog prevenciós előadást Tóth Andrea rendőr százados. Valamennyi jelenlévő egyetértett abban, hogy jó lett volna, ha ezt valamennyi szülő hallja, látja, de sajnos kevesen jelentek meg a meghívottak közül.
2014. november 25-én az "Egészséges ételek, kreatív egészségszendvicsek, uzsonnák" készítése nagyszámú alsó és felső tagozatos tanuló részvételével zajlott.
Fogápolási ismereteket, s készségeket "Fogmentő bajnokság" keretében Horváth Ildikó védőnő segítségével szerezhettek a résztvevő diákok.
Az egészségnevelési hónap keretében tartott Osztályfőnöki órákon "A családi és kortárskapcsolatok" volt a téma a legtöbb osztályban.
Az alsó tagozaton a Nutrikid program filmvetítése során, "A piramis titka" című film vetítése, s annak közös feldolgozása irányította a figyelmet az egészséges táplálkozásra.
Az 5.o és 6.o. fiúk "A férfivá válás útján" című előadás segítségével készülhettek a felnőtt korra.
A rendezvénysorozat kapcsán folyamatosan futó programok is voltak a hónap során: Molnárné Virág Szilvia tanárnő Plakátkészítést és rajzversenyt hirdetett, Egészség - TOTÓ szellemi vetélkedőn pedig Lénártné Hustiker Erika vezetésével vehettek részt diákjaink. Hulladékgyűjtési akcióval ezúttal a tejes poharak, alufóliák szelektív gyűjtését kívántuk megoldani. A tisztasági őrjárat - tisztasági verseny látványos, s izgalmas versengést eredményezett az osztályok között.
A "Gyere velünk" zenés torna, játék a sportszünetekben az egyes osztályok legsportosabb tanulói vezetésével, szervezésében kínált aktív, egészséges perceket a bekapcsolódó tanulók, felnőttek számára.
A 2014. december 1-én megtartott Záró rendezvényen a Rajz és a Plakátkészítő verseny kiállítása, a meghirdetett versenyek eredményhirdetése, s a díjkiosztás, jutalmazások mellett Kraft László igazgató, a rendezvénysorozat főszervezője mondott köszönetet a résztvevőknek, s a sikeres lebonyolításban közreműködő pedagógusoknak szülőknek, s a támogatóknak. A tanulók nevében Czinder Levente értékelte sajátos hangnemben, kellő humorral átszőve prezentációs előadásában az Egészséghónap rendezvényeit.
 
Képek kapcsolódó Galériánkban.