Aktualitások

 

Aktualitások


Nyílt nap


Létrehozva: 2018.03.12., Beküldte: pappsz, Rovat: Általános hírek

"Iskolába hívogató" leendő első osztályosoknak, s szüleiknek

Kedves leendő Elsőosztályos Szülők!

A Rumi Rajki István Általános Iskola

"Iskolába hívogató" címmel

NYÍLT NAPOT, és JÁTÉKOS ISMERKEDŐ FOGLALKOZÁST

szervez.

 

Szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő leendő első osztályos szülőket, s nagycsoportos óvodás gyermekeiket!

Időpontja:    március 21. szerda     8:20-10:30 óráig

Helye:          Az iskola alsó tagozatos épületrésze

Célja:             A foglalkozásokon való aktív részvétel lehetővé teszi, hogy a gyermek személyesen is megismerje a tanító nénit. Elősegítjük az örömteli iskolakezdést. A foglalkozások kedvet ébresztenek az iskolába lépéshez, s azokat a képességeket és készségeket mozgósítják, amelyek elengedhetetlenek a sikeres iskolakezdéshez.

Programok:

Játékos foglalkozások a leendő első osztályosoknak

Nyílt nap a leendő első osztályos szülők számára

Az iskola bemutatása. Tájékoztató az iskola által nyújtott lehetőségekről.

A gyermekek foglalkozásait vezeti:

 a leendő 1. osztályos tanító néni:     Koós Katalin ( Kati tanító néni bemutatkozása )

Érdeklődni és jelentkezni a 09 94 579-024-es telefonszámon, vagy személyesen az iskola titkárságán lehet.

Ajánló:

Iskolánk a 2018/2019-as tanévben is szeretettel várja az első osztályba lépő gyerekeket.

Otthonos, barátságos, jól felszerelt tantermeink, szaktermeink mellett tágas terek, játszóudvar, sportudvar biztosítja az egészséges környezetet; nagyfokú hivatástudattal rendelkező, jól felkészült, képzett nevelőtestületünk pedig a derűs iskolai életet, melynek fő célja: a tanuláshoz szükséges képességek biztos alapozása (olvasás, írás, számolás, gondolkodás, beszéd), a tanulás megszerettetése, a személyiség hatékony fejlesztése.

Iskolánk nevelő-oktató munkájának kiemelt területei:

-    Az alapkészségek minőségi alapozása: biztos olvasási, írási, számolási és beszédkészség kialakítása a tanulók egyéni tempójához, képességükhöz, életkorukhoz igazodó módszerek alkalmazásával.

-    Hatékony tehetséggondozás számos területen.

-    Egyéni fejlesztés: képzett szakemberek irányításával, külön óraszámban.

-    Sokoldalú szabadidős, művészeti- és sporttevékenység

Angol és német nyelvet csoportbontásban oktatunk a 2. osztálytól. Felső tagozaton emelt óraszámban. Lehetőséget biztosítunk 2. idegen nyelv tanulására mindkét idegen nyelv estében.

A szövegértés, matematika tantárgy oktatására heti plusz egy-egy órát fordítunk alsó tagozatban, ez lehetőséget ad a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra.

Fontosnak tartjuk a helyes tanulási módszerek elsajátítását, s ezért tanulásmódszertant is tanítunk.

Az épülő tornateremben magas színvonalon biztosítjuk a mindennapos testnevelés tárgyi feltételeit.

Kiemelten foglalkozunk a környezetvédelemmel, a környezettudatos magatartás kialakításával, második alkalommal nyertük el az ÖKOISKOLA címet. Pályázunk az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címre.

A tanuláshoz, az értékközvetítéshez hatékonyan járul hozzá iskolánk jó felszereltsége, oktatási eszközrendszere:

-    Informatikai és kommunikációs technikai eszközök, gazdag választékú könyvtár

-    Sokszínű művelődési és szabadidős kínálat, változatos délutáni programok

-    Minden 4. osztályost eljuttatunk Erdei iskolába, minden 7. osztályos tanulót pedig Erdélybe 6 napos osztálykirándulás keretében.

A jól képzett, felkészült pedagógusok munkáját fejlesztő szakemberek is segítik, mely lehetővé teszi az egyénre szabott fejlesztést (gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztens).

A 2018-2019-es egy első osztályt indítunk.

-    Az osztályteremben otthonos, tanulást segítő környezetet biztosítunk, ahol a gyerekek jól érzik magukat, s ez ösztönzően hat tevékenységükre.

-    Az ismeretszerzés a játék és a felfedezés örömeire épül, ehhez igazodó taneszközökkel.

-    Az olvasás tanítás a Meixner módszer alkalmazásával történik, melynél az olvasástanítás nem különül el a beszédfejlesztéstől, s más módszernél alaposabban dolgozza ki az olvasástanítás lépéseit.

-    Az egységes alaptevékenységen felül a sportolás és a művészetek foglalkozásait kínáljuk a gyerekek számára.

-    Igény szerint, minden gyerek részére biztosítjuk a napköziotthoni ellátást.Előző oldal: Támop-3.1.7-11/2-2011-0206  Következő oldal: Könyvtár