Aktualitások

2020.08.12., Rovat: Általános hírek
 

Aktualitások


Tornaterem építés


Létrehozva: 2019.12.30., Beküldte: pappsz, Rovat: Általános hírek

A Kormány 1777/2019. (XII. 23.) Korm. határozata a Rumi Rajki István Általános Iskola tornaterem építéséről

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
1. egyetért a  Rumi Rajki István Általános Iskola tornaterem építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Rum belterület 472/2 helyrajzi számú ingatlanon;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a) tulajdonjogi sorsa az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) és (8) bekezdésével összhangban az érintett önkormányzatokat mint a Beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosait illetik meg térítésmentesen,
b) a Szombathelyi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerüljenek;
3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 604 471 073 forintban határozza meg;
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 3. Tornaterem fejlesztések megvalósítása alcím javára;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a központi költségvetés Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter       pénzügyminiszter
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. február 29.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2019&szam=215

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19215.pdfElőző oldal: Támop-3.1.7-11/2-2011-0206  Következő oldal: Könyvtár